Sidoni CS

Sidoni CS

Rana i obećavajuća

Vrsta: Hibrid “00”

Dužina vegetacije: Srednje rana

• Vrlo produktivna, bez obzira na klimatske uvjete
• Srednje rana cvatnja i dozrijevanje
• Dugo razdoblje cvatnje
• Izrazito otporna na phomu
• Visine do 168 cm

IMEOPIS I KARAKTERISTIKE
Memori CS

"Repica koja se pamti"
• Vrsta: Hibrid “00”
• Dužina vegetacije: Srednje kasna
• Postotak ulja: 44.13%
• Apsolutna masa: 4,8 g
• Nizak sadržaj glukozinolata: 15,7 umol/g
• Visok sadržaj bjelančevina: 17,3 %
Sirtaki CS
"Jednostavan izbor, najbolji izbor"
• Vrsta: Hibrid “00”
• Dužina vegetacije: Srednje rana
• Postotak ulja: 44.8%
• Apsolutna masa: 5,4 g
• Nizak sadržaj glukozinolata: 12,1 umol/g
• Visok sadržaj bjelančevina: 16,8 %
Sidoni CS

"Rana i obećavajuća"
• Vrsta: Hibrid “00”
• Dužina vegetacije: Srednje rana
• Vrlo produktivna, bez obzira na klimatske uvjete
• Srednje rana cvatnja i dozrijevanje
• Dugo razdoblje cvatnje
• Izrazito otporna na phomu
• Visine do 168 cm