ULJANA REPICA

Repice koje pobjeđuju

Kultura “Starog svijeta”,

porijeklom iz Azije i Europe (Mediteran) čije su ulje antički Grci i Rimljani upotrebljavali za rasvjetu.

Uljana repica se prvenstveno proizvodi zbog njezina vrlo kvalitetnog ulja kojega sadrži i do 49% u sjemenu, ali i zbog relativno visokog postotka bjelančevina, oko 20%. Dobivena ulja upotrebljavaju se kao rafinirana za ljudsku ishranu ili u tehničke svrhe za proizvodnju maziva, lakova, boja, proizvodnju biodizela, sapuna i/ili industriji tekstila i kože.

U svijetu se sjeme uljane repice uvelike koristi u ishrani ptica, a uljane pogače i sačme, kao
nusprodukt ekstrakcije ulja, koriste se i u ishrani domaćih životinja gdje predstavljaju odličan izvor proteina.

Uljana repica koristi se i kao zelena krma u svježem stanju ili se konzervira kao silaža. Također repica predstavlja odličnu pčelinju pašu, a njezin veliki agrotehnički značaj je u ranom napuštanju zemljišta tako da nam omogućava kvalitetnu i pravovremenu obradu tla, a njezin snažan korjenov sustav rahli, obogaćuje i čuva tlo.

Bc Institut trenutno u svojoj ponudi nema uljanih repica.