SUNCOKRET

Suncokreti budućnosti

Biljka opisana suncem.

Suncokret je porijeklom iz Amerike. Stari narod Maja štovao ga je kao simbol svjetlosti i plodnosti, a u Europu je donesen početkom 16. stoljeća.

Suncokret se danas uzgaja kao jedna od važnih biljaka za dobivanje ulja, kao biljka za proizvodnju kvalitetne krme ili kao ukrasna biljka za okućnice i vrtove.

Suncokretovo sjeme sadrži od 38 – 45% ulja, ovisno o sorti, i pri samom je vrhu ljestvice visoko
vrijednih biljnih ulja. Suncokretova sačma je dobar izvor proteina (24-44 %), a nadopuna sa lizinom daje suncokretovoj sačmi biološku vrijednost sličnoj sojinoj sačmi.

Površine pod proizvodnjom suncokreta u Europi su znatne s tendencijom rasta što ovoj kulturi
osigurava svijetlu budućnost.