BC Zmaj

Prva domaća fakultativna pšenoraž

Za stočarstvo i industrijsku preradu

Karakteristike:

• Duljina vegetacije: rana
• Visina, cm: 92 – 98
• Otpornost na polijeganje: vrlo dobra
• Masa 1000 zrna, g: 48 – 50
• Optimalni rok sjetve: 20.10. – 15.11. / 01.02. – 01.03.
• Preporučena norma sjetve,
klijavih zrna/m²; 450 – 500
• Količina sjemena u sjetvi, kg/ha: 200 – 220
• HEKTOLITARSKA MASA: 72 – 77

NAZIVOPIS I KARAKTERISTIKE
BC Goran
Za stočarstvo i industrijsku preradu
• Duljina vegetacije: Srednje kasni
• Visina: 110 – 118 cm
• Otpornost na polijeganje: odlična
• Masa 1000 zrna: 45-47 g
• Hektolitarska masa: 71-76 kg
• Optimalni rok sjetve: 1. – 25. listopada
BC Ranko
Uz vrlo ranu vegetaciju osigurava kvalitetnu stočnu hranu
• Duljina vegetacije: Rani
• Visina: 105-110 cm
• Otpornost na polijeganje: Vrlo dobra
• Masa 1000 zrna: 40 – 44 g
• Optimalni rok sjetve: 1.-20. listopada
• Hektolitarska masa: 72 – 76 kg
BC Trenk
Uz vrlo ranu vegetaciju osigurava kvalitetnu stočnu hranu
• Duljina vegetacije: rani
• Visina, cm: 95 - 100
• Otpornost na polijeganje: odlična
• Masa 1000 zrna: 48 – 50 g
• Količina sjemena u sjetvi, kg/ha: 200 - 240
• Hektolitarska masa: 73 - 78
BC Zmaj
Uz vrlo ranu vegetaciju osigurava kvalitetnu stočnu hranu
• Duljina vegetacije: rana
• Visina, cm: 92 - 98
• Otpornost na polijeganje: vrlo dobra
• Masa 1000 zrna: 46 - 48 g
• Optimalni rok sjetve: 20.10. - 15.11. / 01.02. - 01.03.
• Količina sjemena u sjetvi, kg/ha: 200 – 220
• Hektolitarska masa: 72 - 77