Prima (BC 7031)

Izrazito rodna i atraktivna

Karakteristike:

• Ozima pšenica
• Tip klasa: bijela golica
• Duljina vegetacije: srednje rana
• Visina: 80 – 85 cm
• Otpornost na polijeganje: dobra
• Masa 1000 zrna: 45 – 48 g
• Hektolitarska masa: 78 – 81 kg
• Optimalni rok sjetve: 10.-25. listopada
• Preporucena norma sjetve: 650 – 700 klijavih zrna/m²
• Kolicina sjemena u sjetvi: 280 – 300 kg/ha
• Sadržaj proteina: 11,9 – 12,9%
• Vlažni ljepak: 23,1 – 30,0%
• Sedimentacijska vrijednost: 32 – 38 ml
• Grupa kvalitete: B1

VRSTAOPIS I KARAKTERISTIKE
OZIMA PŠENICA
BC Anica
Najbolja u regiji
• Ozima pšenica
• Tip klasa: bijela golica
• Duljina vegetacije: rana
• Visina: 75 – 80 cm
• Otpornost na polijeganje: odlična
• Masa 1000 zrna: 40 – 45
• Hektolitarska masa: 80 – 84 kg

BC Opsesija
Sorta vrhunskog uroda
• Ozima pšenica
• Tip klasa: bijela golica
• Duljina vegetacije: srednje rana
• Visina: 80 – 85 cm
• Masa 1000 zrna: 40 – 44 g
• Hektolitarska masa: 80 – 84 kg
BC Mandica

Najrodnija hrvatska sorta
• Ozima pšenica
• Tip klasa: bijela golica
• Duljina vegetacije: srednje kasna
• Visina: 78 – 82 cm
• Otpornost na polijeganje: odlična
• Masa 1000 zrna: 40 – 45 g
• Hektolitarska masa: 78 – 83 kg
BC Darija
Sorta visokog potencijala uroda i kvalitete
• Ozima pšenica
• Tip klasa: bijela golica
• Duljina vegetacije: rana
• Visina: 80 – 85 cm
• Otpornost na polijeganje: odlična
• Masa 1000 zrna: 41 – 45 g
• Hektolitarska masa: 80 – 83 kg
BC Ljepotica
Najbolja Bc brkulja
• Ozima pšenica
• Tip klasa: bijela brkulja
• Duljina vegetacije: Srednje rana
• Visina: 78 - 82 cm
• Otpornost na polijeganje: odlična
• Masa 1000 zrna: 40 – 45 g
• Hektolitarska masa: 78 – 82 kg
BC Lorena
Najprodavanija brkulja
• Ozima pšenica
• Tip klasa: bijela brkulja
• Duljina vegetacije: srednje rana
• Visina: 82 – 86 cm
• Otpornost na polijeganje: odlična
• Masa 1000 zrna: 40 – 44 g
• Hektolitarska masa: 80 – 84 kg
JARA PŠENICA
Goranka
Pšenica za proljetnu sjetvu
• Jara pšenica
• Tip klasa: bijela brkulja
• Duljina vegetacije: srednje rana
• Visina: 78 – 82 cm
• Otpornost na polijeganje: vrlo dobra
• Masa 1000 zrna: 40 – 46 g