Prima (BC 7031)

Izrazito rodna i atraktivna

Karakteristike:

• Ozima pšenica
• Tip klasa: bijela golica
• Duljina vegetacije: srednje rana
• Visina: 80 – 85 cm
• Otpornost na polijeganje: dobra
• Masa 1000 zrna: 45 – 48 g
• Hektolitarska masa: 78 – 81 kg
• Optimalni rok sjetve: 10.-25. listopada
• Preporucena norma sjetve: 650 – 700 klijavih zrna/m²
• Kolicina sjemena u sjetvi: 280 – 300 kg/ha
• Sadržaj proteina: 11,9 – 12,9%
• Vlažni ljepak: 23,1 – 30,0%
• Sedimentacijska vrijednost: 32 – 38 ml
• Grupa kvalitete: B1

VRSTAOPIS I KARAKTERISTIKE
OZIMA PŠENICA
Bc Anica
Visokorodna i krušna, atraktivnog klasa
• Ozima pšenica
• Tip klasa: bijela golica
• Duljina vegetacije: rana
• Visina: 75 – 80 cm
• Otpornost na polijeganje: odlična
• Masa 1000 zrna: 40 – 45

Bc Mandica
Zapadnoeuropski tip pšenice
• Ozima pšenica
• Tip klasa: bijela golica
• Duljina vegetacije: srednje kasna
• Visina: 78 – 82 cm
• Otpornost na polijeganje: odlična
• Masa 1000 zrna: 40 – 45 g
Bc Darija
Sorta visokog proizvodnog potencijala
• Ozima pšenica
• Tip klasa: bijela golica
• Duljina vegetacije: rana
• Visina: 80 – 85 cm
• Otpornost na polijeganje: odlična
• Masa 1000 zrna: 41 – 45 g
Bc Lorena
Vrhunska genetika za poljodjelce
• Ozima pšenica
• Tip klasa: bijela brkulja
• Duljina vegetacije: srednje rana
• Visina: 82 – 86 cm
• Otpornost na polijeganje: odlična
• Masa 1000 zrna: 40 – 44 g
BC Opsesija
Nova sorta vrhunskog uroda
• Ozima pšenica
• Tip klasa: bijela golica
• Duljina vegetacije: srednje rana
• Visina: 80 – 85 cm
• Masa 1000 zrna: 40 – 44 g
• Hektolitarska masa: 80 – 84 kg
BC Ljepotica
Nova visokorodna brkulja
• Ozima pšenica
• Tip klasa: Bijela brkulja
• Duljina vegetacije: Srednje rana
• Visina: 82 cm
• Otpornost na polijeganje: Odlicna
• Masa 1000 zrna: 40 – 45 g
JARA PŠENICA
Goranka
Pšenica za proljetnu sjetvu
• Jara pšenica
• Tip klasa: bijela brkulja
• Duljina vegetacije: srednje rana
• Visina: 78 – 82 cm
• Otpornost na polijeganje: vrlo dobra
• Masa 1000 zrna: 40 – 46 g