BC Vigor

Jedina hrvatska sorta pira

Karakteristike:

• Drevna krušarica kasne vegetacije
• Visoka nutritivna vrijednost pljevičastog zrna
• Odlična otpornost na bolesti
• Pogodno za ekološku proizvodnju
• Duljina vegetacije: kasna
• Visina: 126 – 134 cm
• Otpornost na polijeganje: zadovoljavajuća
• Masa 1000 zrna: 40,5 g
• Hektolitarska masa: 78-81 kg
• Optimalni rok sjetve: 5. 10. – 31.11.
• Preporučena norma sjetve: 300 – 350 klijavih zrna/m²
• Količina sjemena u sjetvi: 170 – 190 kg/ha
• Sadržaj proteina: 16,8 – 18,2%
• Vlažni ljepak: 52,0 – 69,0%
• Sedimantacijska vrijednost: 23 – 26 ml
• Grupa kvalitete: B1

NAZIVOPIS I KARAKTERISTIKE
Bc Vigor
Ozimi pravi pir. Drevna krušarica pljevičastog i hranjivog zrna za modernu ekološku poljoprivredu
• Duljina vegetacije: Kasna
• Visina: 126 – 134 cm
• Otpornost na polijeganje: Zadovoljavajuća
• Masa 1000 zrna: 40,5 g
• Hektolitarska masa: 78-81 kg
• Optimalni rok sjetve: 5. 10. – 20. 11.