Kreiranje sorata strnih žitarica i krmnog bilja

ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI TIM ZA KREIRANJE SORATA STRNIH ŽITARICA I KRMNOG BILJA

Programi oplemenjivanja strnih žitarica

  1. Ozima pšenica

  2. Ozima durum pšenica

  3. Ozimi i jari ječam

  4. Ozima i jara zob

  5. Ozima pšenoraž (tritikale)

  6. Ozimi pravi pir

Ciljevi oplemenjivanja strnih žitarica

Zavod za strne žitarice i krmno bilje kroz dugo vremensko razdoblje održava kontinuitet u oplemenjivanju strnih žitarica. Koristeći suvremena dostignuća genetike i oplemenjivanja bilja kreiraju se visokorodne i visokokvalitetne sorte koje u proizvodnji ostvaruju pozitivan pomak. Zahvaljujući širokoj adaptabilnosti i plastičnosti u različitim agroekološkim uvjetima proizvodnje ove sorte postaju poželjne poljoprivrednim proizvođačima diljem Hrvatske i u inozemstvu gdje su također neke od njih priznate i prihvaćene.

Dva su osnovna cilja u oplemenjivanju strnih žitarica Bc Instituta. Prvi i to dugoročni cilj predstavlja nastavak procesa održavanja i širenja genetičke varijabilnosti materijala. Drugi je cilj stvaranje modernih i konkuretnih sorata koje svojim potencijalima i mogućnostima te ostvarenim rezultatima mogu poljoprivrednoj proizvodnji donjeti nešto novo i osobito. To se postiže prateći trendove koji su prisutni u sortimentu i imajući jasnu viziju za budućnost. U kreiranju novih sorata teži se daljnjem povećanju uroda, očuvanju stabilnosti uroda putem oplemenjivanja na najznačajnije bolesti te intenzivan rad na poboljšanju namjenske kakvoće. Kontinuirano se radi na poboljšanju čvrstoće stabljike kako bi se stvorile sorte što bolje otpornosti na polijeganje. U programima je prisutno i daljnje skraćivanje duljine vegetacije u svrhu dobivanja što ranijih genotipova nižeg habitusa i visoke hektolitarske mase kao i svih drugih fizičkih svojstava zrna.

U dosadašnjem oplemenjivačkom radu kreirane su prepoznatljive Bc sorte strnih žitarica koje su dale značajan doprinos unaprijeđenju ratarske proizvodnje, stočarstva i prehrambene industrije.

Stručni tim:

Dr. sc. Ivica Ikić

Voditelj tima – oplemenjivač ozime pšenice
Znanstveni suradnik

E-mail: ivica.ikic@bc-institut.hr

Dr. sc. Katarina Jukić

Voditelj kemijskog laboratorija, Oplemenjivač ozime pšenice, 
Znanstveni suradnik

E-mail: kjukic@bc-institut.hr

Marko Maričević, mag. ing.

Znanstveni novak
Oplemenjivač ozime pšenice, durum pšenice i tritikala

E-mail: marko.maricevic@bc-institut.hr

Tomislav Ivanušić, dipl. ing.

Znanstveni novak
Sjemenar krmnog bilja

E-mail: tomislav.ivanusic@bc-institut.hr

SURADNJE

Prof. dr. sc. Hrvojem Šarčevićem – Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu na projektu: Efikasnost korištenja dušika i pekarska kakvoća kod pšenice (178-1780691-2047). Suradnja uključuje i istraživanje dormantnosti pšenice.

DR. h.c. CARSTEN pflanzenzucht INH. ERHARDT EGER KG na jarom ječmu pivarske kvalitete

INSTITUTE OF AGRICULTURE AND SEED SCIENCE "OBRAZTSOV CHIFLIK", RUSE, BULGARIA na ozimoj i jaroj zobi

CIMMYT – zajedničko ispitivanje selekcijskih materijala

ICARDA – zajedničko ispitivanje selekcijskih materijala