O NAMA

BC INSTITUT


Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja d.d. Zagreb sjemenarska je tvrtka s vlastitim oplemenjivačkim programima najvažnijih ratarskih kultura. Tvrtka je okrenuta tržištu u zemlji i inozemstvu kroz proizvodnju, doradu i prodaju vlastitih hibrida i sorata. Bc Institut osnovan je 1897. godine pod imenom Zemaljski kemijsko-analitički zavod. Od osnutka je više puta mijenjao naziv, a 1961. dobiva današnji. S vremenom se razvio u najveću instituciju iz područja oplemenjivanja ratarskog bilja u Hrvatskoj. Od 1997. Bc Institut d.d. Zagreb posluje kao dioničko društvo koje je registrirano kao znanstveno-istraživačka institucija. Poslovanje tvrtke organizirano je kroz znanstveno-istraživačke i poslovne timove. Tvrtkom rukovodi uprava društva, koja se nalazi u sjedištu na adresi Rugvica, Dugoselska 7.

MISIJA I VIZIJA


Vizija Bc Instituta je biti moderna i učinkovita sjemenarska tvrtka koja stvara vlastite kultivare ratarskog bilja, proizvodi i distribuira visokokvalitetno sjeme svojih kreacija te pridonosi poboljšanju poljoprivredne proizvodnje i kvaliteti života svojih potrošača. Misija Bc Instituta je graditi i održavati dugoročne odnose s partnerima i potrošačima nudeći im originalne proizvode i usluge prilagođene njihovim individualnim potrebama. Bc Institut implementiranjem znanstvenih dostignuća i metoda u razvoju novih proizvoda želi odgovoriti svim zahtjevima tržišta, a prepoznavanjem novih poslovnih mogućnosti i tržišnih trendova te razvijanjem ljudskoga potencijala osigurati stabilnost poslovanja.

DRUŠTVENA ODGOVORNOST


Bc Institut d.d. u svom djelovanju vodi se principima društveno odgovornog poslovanja. U svom poslovanju podržavamo i promičemo načela održivoga razvoja, ekonomsku uspješnost, zdravstvenu ispravnost, ekološku prihvatljivost i društvenu odgovornost, a u svim segmentima poslovanja veliku pozornost posvećujemo odnosima sa zaposlenicima, zaštiti okoliša te odgovornom odnosu prema društvenoj zajednici. U ostvarivanju ovih ciljeva vodimo se međunarodno priznatim standardima (ISTA, OECD...). Donacijama i sponzorstvima podupiremo projekte koji promiču zdrave životne stilove, očuvanje tradicionalnih vrijednosti, kulturu, obrazovanje i ugrožene društvene skupine. Sudjelovali smo u radu Nacionalnog odbora za praćenje pregovora o pristupnju Republike Hrvatske Europskoj uniji a sada smo aktivni u radu Hrvatske gospodarske komore te mnogih drugih udruženja, inicijativa i radnih skupina.