Počela je sjetva kukuruza u Rugvici

Siju se pokusi i selekcija u Zavodu za kukuruz.

Nova sijačica je u pogonu! Sutra kreće sjetva programa sjemenarstvo soje i kukuruza na pokusnom dobru.

Tlo je idealno pripremljeno, ali i umjereno suho, na granici moguće sjetve.

Optimalni rokovi su tu, a prognoza nije sjajna za idući tjedan.

Dakle, treba sijati!

Sretno!

Posted in .