Susreti s pokusarima Bc Instituta

Kako bi spremni započeli još jednu uspješnu sezonu, Bc Institut je organizirao susrete svojih pokusara u Čepinu i Rugvici. Tom se prilikom u Čepinu okupilo stotinjak poljoprivrednika iz četiri slavonske županije: Vukovarsko-srijemske, Osječko-baranjske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske. U Rugvici se okupilo oko 200 poljoprivrednika iz 10 županija središnje i sjeverozapadne Hrvatske. Pokusarima je predstavljen novi selekcijski materijal kukuruza i strnih žitarica te ovogodišnja strategija i metodika postavljanja proizvodnih pokusa s Bc hibridima kukuruza i sortama strnih žitarica.

Prošle godine postavljeno 400 pokusa diljem zemlje

Bc Institut je prošle godine u suradnji s poljoprivrednim proizvođačima postavio gotovo 400 pokusa diljem Hrvatske, što je zahtijevalo veliki trud s obje strane jer nije dovoljno samo postavljanje pokusa prema propisanoj metodici, nego ga treba i kontrolirati, skinuti, izvagati i dobiti valjani rezultat.

Dodijeljene nagrade i priznanja Bc Instituta

Brigu, rad i trud za najbolje ocijenjene pokuse Bc Institut posebno nagrađuje. Prilikom susreta pokusara dodijeljene su nagrade i priznanja za najbolji urod Bc hibrida kukuruza ostvaren u prošloj godini, za najbolje uređen pokus Bc hibrida kukuruza, za suradnju na postavljanju pokusa strnih žitarica i za dugogodišnju uspješnu suradnju.

PRIZNANJA ZA VJERNOST: Ivan Munić, Kuševac; Ilija Subotić, Nijemci; Željko Vuković, Krušljevo Selo; Hrvoje Domin, Donja Zdenčina; Ferdo Vučković, Lazina; Zlatko Potočić, Farkaševac; Željka i Stjepan Dečman, Voloder; Mirko Repić, Ferdinandovec; Zdenko Šprem, Hrastovsko; Arsen Cerovec, Vratišinec; Nedjeljko Viščević, Blatnica; Mato Katalinić, Šaševo; Tomislav Matasović, Velika Kopanica; Dario Lukić, Velika.

PRIZNANJA ZA UREDNOST: Dmitar Šormaz, Klisa; Marko Šibalić, Nijemci; Stjepan Vrabec, Radakovo; Željko Hudina, Dubravica; Mato Udiković, Ribarići; Marko Čiča, Sela; Katica Marenčić, Zaistovec; Branko Bendelja, Madaraševac; Zdravko Vnuk, Čestijanec; Marijan Smrček, Zrinski Topolovec; Dejan Obžetić, Cabuna; Josip Henjec, Vranovci; Nenad Gajić, Požega; Anđelko Majdandžić, Blagorodovac.

PRIZNANJA ZA NAJVEĆI UROD: Dmitar Šormaz, Klisa; Marko Vučevac, Ivankovo; Dragutin Matok, Podgrađe; Zlatko David, Žunci; Ivan Grginčić, Belajski Malinci; Zlatko Vukelić, Lijeva Luka; Dražen Kočmar, Otočka; Josip Halec, Dubovica; Stanislav Miklin, Badličan; Marijan Smrček, Zrinski Topolovac, Dejan Obžetić, Cabuna; Ivica Drašner, Brezina; Tomislav Perković, Staro Topolje; Antun Pejanović, Podgorje.

ŠIRENJE SORATA PŠENICA: Jozo Sremac, Koritna; Dinko Rončević, Vinkovci; Damir Meglić, Dubrovčan; Slavko Šarec, Martinska Ves; Mladen Crnčić, Gornja Glogovnica; Josip Žmegač, Donje Vratno; Stjepan Miser, Donja Dubrava; Kristijan Maras, Virovitica; Dražen Ištok, Nova Ploščica; Zdravko Jurić, Gornja Vrba; Blago Ivanika, Emovci; Poljoprivreda Lipik d.d., Lipik; Poljo-Gaj d.o.o., Gaj, Miroslav Vučinovec, Bađinec.

Dodijeljeno je ukupno 56 priznanja.

Čestitamo svim pokusarima i želimo puno uspjeha u nadolazećoj sezoni.

Poziv na Glavnu Skupštinu

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. Statuta Bc Instituta d.d. iz
Rugvice, Dugoselska 7, Uprava Društva saziva
GLAVNU SKUPŠTINU
Bc Instituta d.d., koja će se održati 24. 6. 2015. god. u 13.00 sati u prostorijama Društva u
Rugvici, Dugoselska 7. Za Glavnu skupštinu objavljujem sljedeći
Dnevni red:
Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja glasova prisutnih dioničara.
Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2014. godini
Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. god.
Donošenje odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća Bc Instituta d.d. za
poslovnu 2014. god.
5. Donošenje odluke o prihvaćanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za poslovnu
2014. godinu
6. Donošenje odluke o uporabi dobiti iz 2014. godine i isplati dividende
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi za 2014. godinu
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2014. godinu
9. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora
10. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
11. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2015. god.
1.
2.
3.
4.
Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje ovih odluka:
Ad 2.
Prihvaća se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2014. godini.
Ad 3.
Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u
2014. godini.
Ad 4.
Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća Bc Instituta d.d. za poslovnu 2014. godinu.
Ad 5.
Prihvaćaju se konsolidirana godišnja financijska izvješća za poslovnu 2014. godinu
Ad 6.
Prihvaća se odluka o uporabi dobiti iz 2014. godine i isplati dividende.
Ad 7.
Prihvaća se odluka o davanju razrješnice Upravi za 2014. godinu.
Ad 8.
Prihvaća se odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2014. godinu.
Ad 9.
Zbog isteka mandata opozivaju se članovi Nadzornog odbora i to:
1. Daniel Škoro, mag. oec., Rušiščak 25, Zagreb, OIB 83910976640
2. Prof. dr. sc. Boris Varga, XI Ravnice 26, Zagreb, OIB 38316884301
3. Tome Škoro, Bartolići 53, Zagreb, OIB 70140241779
4. Tomislav Ledić, dipl. oec., Bartolići 53, Zagreb, OIB 16973072788
5. Vatroslav Plejić, dipl. iur., Dubravkin put 3, Zagreb, OIB 75762425601
6. Đuro Lukić dipl. ing., Lošinjska 33, Zagreb, OIB 31412999392
7. Ivo Mršić, dipl. oec., Ulica dr. Jadranka Crnića 4, Dugo Selo, OIB 13305667921Ad 10.
Biraju se članovi Nadzornog odbora i to:
Daniel Škoro, mag. oec., Rušiščak 25, Zagreb, OIB 83910976640
Prof. dr. sc. Boris Varga, XI Ravnice 26, Zagreb, OIB 38316884301
Tome Škoro, Bartolići 53, Zagreb, OIB 70140241779
Tomislav Ledić, dipl. oec., Bartolići 53, Zagreb, OIB 16973072788
Vatroslav Plejić, dipl. iur., Dubravkin put 3, Zagreb, OIB 75762425601
Ivo Mršić, dipl. oec., Ulica dr. Jadranka Crnića 4, Dugo Selo, OIB 13305667921
jedan član kojega izabere radničko vijeće i to: ime, prezime i OIB
Ad 11.
Prihvaća se odluka o imenovanju revizora IMER d.o.o. iz Zagreba za poslovnu 2015. god.

BC hibrid “Pajdaš” ponovno najprodavaniji hibrid u Hrvatskoj

U Šibeniku je održan 5. međunarodni znanstveno-stručni skup Hrvatsko oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo i europske integracije. U okviru skupa Hrvatsko agronomsko društvo dodijelilo je priznanje “Zlatno sjeme” Bc Institutu d.d. u kategoriji “Najrašireniji hibrid kukuruza u Republici hrvatskoj u 2012. godini” za hibrid Pajdaš. Priznanje je primio predsjednik Uprave Bc Instituta dr. sc. Ivica Ikić. Ovo je četvrto uzastopno priznanje.