Poziv na Glavnu Skupštinu

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. Statuta Bc Instituta d.d. iz
Rugvice, Dugoselska 7, Uprava Društva saziva
GLAVNU SKUPŠTINU
Bc Instituta d.d., koja će se održati 24. 6. 2015. god. u 13.00 sati u prostorijama Društva u
Rugvici, Dugoselska 7. Za Glavnu skupštinu objavljujem sljedeći
Dnevni red:
Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja glasova prisutnih dioničara.
Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2014. godini
Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. god.
Donošenje odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća Bc Instituta d.d. za
poslovnu 2014. god.
5. Donošenje odluke o prihvaćanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za poslovnu
2014. godinu
6. Donošenje odluke o uporabi dobiti iz 2014. godine i isplati dividende
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi za 2014. godinu
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2014. godinu
9. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora
10. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
11. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2015. god.
1.
2.
3.
4.
Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje ovih odluka:
Ad 2.
Prihvaća se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2014. godini.
Ad 3.
Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u
2014. godini.
Ad 4.
Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća Bc Instituta d.d. za poslovnu 2014. godinu.
Ad 5.
Prihvaćaju se konsolidirana godišnja financijska izvješća za poslovnu 2014. godinu
Ad 6.
Prihvaća se odluka o uporabi dobiti iz 2014. godine i isplati dividende.
Ad 7.
Prihvaća se odluka o davanju razrješnice Upravi za 2014. godinu.
Ad 8.
Prihvaća se odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2014. godinu.
Ad 9.
Zbog isteka mandata opozivaju se članovi Nadzornog odbora i to:
1. Daniel Škoro, mag. oec., Rušiščak 25, Zagreb, OIB 83910976640
2. Prof. dr. sc. Boris Varga, XI Ravnice 26, Zagreb, OIB 38316884301
3. Tome Škoro, Bartolići 53, Zagreb, OIB 70140241779
4. Tomislav Ledić, dipl. oec., Bartolići 53, Zagreb, OIB 16973072788
5. Vatroslav Plejić, dipl. iur., Dubravkin put 3, Zagreb, OIB 75762425601
6. Đuro Lukić dipl. ing., Lošinjska 33, Zagreb, OIB 31412999392
7. Ivo Mršić, dipl. oec., Ulica dr. Jadranka Crnića 4, Dugo Selo, OIB 13305667921Ad 10.
Biraju se članovi Nadzornog odbora i to:
Daniel Škoro, mag. oec., Rušiščak 25, Zagreb, OIB 83910976640
Prof. dr. sc. Boris Varga, XI Ravnice 26, Zagreb, OIB 38316884301
Tome Škoro, Bartolići 53, Zagreb, OIB 70140241779
Tomislav Ledić, dipl. oec., Bartolići 53, Zagreb, OIB 16973072788
Vatroslav Plejić, dipl. iur., Dubravkin put 3, Zagreb, OIB 75762425601
Ivo Mršić, dipl. oec., Ulica dr. Jadranka Crnića 4, Dugo Selo, OIB 13305667921
jedan član kojega izabere radničko vijeće i to: ime, prezime i OIB
Ad 11.
Prihvaća se odluka o imenovanju revizora IMER d.o.o. iz Zagreba za poslovnu 2015. god.

BC hibrid “Pajdaš” ponovno najprodavaniji hibrid u Hrvatskoj

U Šibeniku je održan 5. međunarodni znanstveno-stručni skup Hrvatsko oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo i europske integracije. U okviru skupa Hrvatsko agronomsko društvo dodijelilo je priznanje “Zlatno sjeme” Bc Institutu d.d. u kategoriji “Najrašireniji hibrid kukuruza u Republici hrvatskoj u 2012. godini” za hibrid Pajdaš. Priznanje je primio predsjednik Uprave Bc Instituta dr. sc. Ivica Ikić. Ovo je četvrto uzastopno priznanje.