Najbolje vrijeme za sjetvu kukuruza

Ove subote stiže nam Jurjevo, a s tim blagdanom i najbolje vremensko razdoblje za sjetvu kukuruza. Za početak sjetve najvažnije je dobro pripremiti tlo, jer sjeme treba tvrdu podlogu i meki pokrivač. Uz dobru pripremu, te povoljne uvjete vlage i temperature tla, ne bi trebalo biti problema s klijanjem i nicanjem. Ako je zemlja suha, tada se odlučujemo za dublju sjetvu na oko 6–7 cm dubine, dok se u slučaju povoljne vlažnosti tla sije na 4–5 cm dubine.

Temperatura tla je krajem travnja na optimalnoj visini za sjetvu, temperatura tla iznad 15 °C s odgovarajućom vlažnošću smanjuje period klijanja i nicanja biljaka na 7 do 10 dana.

Da bi u sjetvu ušli s još više sigurnosti preporučamo BC hibride iz linije ULTRAGROW, hibride AGRAM, BC323, BC415, PAJDAŠ i BC572 posebno tretirane biostimulatorom. Tretman je to koji djeluje na ravnomjernije i brže klijanje i nicanje, utječe povoljno na povećanje obujma korijenovog sustava, pomaže rast te povećava otpornost biljke.

Ovisno o području gdje se nalazite za savjet se obratite našim stručnjacima na terenu čije ćete brojeve telefona pronaći u rubrici kontakt (dolje desno).

Želimo vam uspješnu sjetvu!

Posted in .