Kasniji rokovi sjetve strnih žitarica

Budući da će uskoro završiti optimalni rokovi sjetve ozimih strnih žitarica iskustveno ćemo vam preporučiti do kada bi se mogla obaviti sjetva strnih žitarica.

Za početak želimo naglasiti da je poželjno da se sjetva obavi u optimalno pripremljeno tlo. Sjeme ne bi smjelo ostajati na površini tla, pogotovo u kasnijim rokovima sjetve. Ako su omogućeni navedeni uvjeti sjetva ozimih strnih žitarica se može obavljati do sljedećih rokova.

Ozima pšenica se može sijati do sredine 1. mjeseca uz napomenu da je velika vjerojatnost da će s kasnijim rokovima sjetve dolaziti do smanjenja uroda i hektolitarske mase. Koliko će to smanjenje iznositi ovisi o vremenskim prilikama nakon sjetve, a za dobar urod u ovim rokovima sjetve su ključni kraj 3. i 4. mjesec koji bi trebali biti povoljni za rast i razvoj ozime pšenice. Također, usjevi sijani u ovim rokovima podložniji su napadu štetnika, prvenstveno buhača i žitnog balca. Naravno, izlaskom iz optimalnih rokova sjetve treba povećati normu sjetve od 10 do 20 %.

Ozimi ječam se može sijati do kraja 1. mjeseca, a već početkom 2. mjeseca prednost imaju jare forme ječma. Također, vjerojatnost za smanjenjem uroda u ovim rokovima je vrlo velika, a također treba pripaziti na napad štetnika. Norma sjetve se mora povećati, slično kao i kod pšenice.

Ozima pšenoraž ili tritikale se također mogu sijati do kraja 1. mjeseca uz napomenu da prednost u kasnijim rokovima sjetve imaju rane sorte, koje će ranije dozreti pa će izbjeći moguće toplotne udare krajem 6. mjeseca koje mogu izravno utjecati na urod zrna. Također, Bc Institut u ponudi ima i fakultativnu sortu koja se također može sijati u kasnijim i jarim rokovima sjetve.

Ozima zob se može sijati i u jarom roku sjetve, dakle do sredine 3. mjeseca uz vrlo vjerojatno smanjenje uroda zrna s kasnijim rokom sjetve. Ipak, naša iskustva govore  da jare forme zobi ostvaruju bolje urode od ozime zobi u jarom roku sjetve (nakon 1. veljače) pa je naša preporuka nakon ovog roka sijati jare zobi. Ipak, ako imate sjeme ozime zobi, a niste ju uspjeli posijati na vrijeme, sjetvu možete obaviti i u jarom roku sjetve.

Ozimi pravi pir ne preporučujemo sijati nakon 01.12. budući da se radi o vrsti koja treba dug period hladnog vremena za prelazak iz vegetativne u generativnu fazu. Jednostavnije rečeno u kasnim rokovima sjetve ova vrsta neće u 100%-tnom intenzitetu klasati te će doći do značajnog smanjenja ili čak izostanka uroda.

Svakako treba napomenuti da će uspješnost proizvodnje strnih žitarica u kasnijim rokovima sjetve znatno ovisiti o vremenskim prilikama nakon sjetve kao i o vremenskim prilikama u 3. i 4. mjesecu kada strne žitarice prolaze faze organogeneze bitne za formiranje uroda.

Vaš Bc Institut.

Posted in .