Dunav soja

Soje Bc Instituta na danu polja dunav soja

U četvrtak, 28. lipnja 2018. godine na pokušalištu Poljoprivrednog fakulteta Osijek, s lokacijom u Tenji, održan je Dunav soja dan polja po prvi puta u Hrvatskoj.

Za organizaciju su bili zaduženi: Udruženje Dunav soja, Poljoprivredni institut Osijek, Poljoprivredni fakultet Osijek te tvrtka Seges. Prezentirani su sortni i herbicidni pokusi te pokus ishrane bilja, a sveukupno je bilo 27 sorata soje.

Bc Institut je prezentirao 4 sorte soje: Zlata, Pedro, Bahia i Ascasubi.

Naglašeno je da Hrvatska ima visoki potencijal za proizvodnju soje koja nije genetski modificirana, te da je primarni cilj njeno povećanje i unaprjeđenje.

Posted in .