Bc Institut podržava Prijedlog novog Zakona o sjemenu

Svjedoci smo da se ovih dana događa vrlo negativna kampanja spram Prijedloga teksta Zakona o sjemenu. Vezano za to želimo izreći naše stajalište.

Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja d.d. u potpunosti podržava predmetni tekst Zakona jer u njemu vidi jedan dobar i kvalitetan korak naprijed za cjelokupnu „hrvatsku industriju sjemena“. Smatramo da je posebno važno što se donosi zakonski okvir i model rješavanja velikog problema koji proizlazi iz dosadašnje nedefinirane i neregulirane uporabe sjemena s vlastitog gospodarstva. Ideja da se uporaba sjemena s vlastitog gospodarstva usustavi na način da ono mora proći proces dorade i pripreme za korištenje kroz ovlaštenu doradu sjemena smatramo vrlo dobrim rješenjem putem kojega sve ključne „kritične točke“ korištenja ovakvog sjemena stavljamo pod transparentni nadzor:

Sjeme BC ANICA

  • Korisnik sjemena s vlastitog gospodarstva dobiva profesionalnu i kvalitetnu uslugu dorade sjemena.
  • Štitimo cjelokupni sustav od ugroze koja prijeti od širenja vrlo opasnih patogena koji se mogu nekontroliranim sjemenom proširiti (Smrdljiva snijet prije svih, ali i razni drugi potencijalno opasni ili karantenski patogeni organizmi).
  • Štitimo se od nezakonitih radnji: od pojave trženja ovakvim reprodukcijskim materijalom, od pojave nezakonite i nelegitimne prakse obavljanja „kućne dorade“ koja povlači niz nezakonitih radnji (od nezakonitog bavljenja djelatnošću, nezakonite uporabe pesticida, rad na crno, nepoštivanje odredbi zaštite okoliša, zaštite na radu, neplaćanje poreza, …)
  • Vođenjem evidencije o doradi ovoga sjemena HAPIH dobiva kvalitetan izvor informacija o tome što i koliko se sije u Hrvatskoj te se sukladno tome bolje i preciznije može pratiti stanje u sjemenarstvu i proizvodnji općenito te se lakše mogu određivati razne druge vezane mjere.

 

Poteže se i tema očuvanja bioraznolikosti. Bc Institut kao jedna od najvećih domaćih oplemenjivačkih kuća praktički je najzainteresiraniji za očuvanje biološke raznolikosti, autohtonosti biljnih vrsta i sorti te svojim radom doprinosimo tome kroz čuvanje genetskog materijala putem banke biljnih gena u čijem projektu intenzivno sudjelujemo ili pak koristeći te vrijedne domaće populacije u programima selekcije stvarajući nove kultivare. Kao takvi, u predmetnom Prijedlogu ne vidimo ništa problematičnoga.

Pokusno polje strnih žitarica, Rugvica 2020.

Dosta se prašine podiglo oko navodnog ugrožavanja prava malih, nekomercijalnih, „hobi“, ekoloških proizvođača te korištenja sjemena autohtonih vrsta i sorata. Možemo reći da ovakav stav smatramo neispravnim jer model po kojemu će se moći koristiti sjeme s vlastitog gospodarstva ne bi trebalo ni na koji način ugrožavati ove skupine budući da su oni izuzeti jer nisu komercijalni proizvođači. Sigurno će se kroz provedbene akte (Pravilnike) to tako i definirati.

Vezano za kampanju pojedinih udruga koje tumače da se proizvodi od „starog“ sjemena neće moći tržiti na našim tržnicama potrebno je reći kako smatramo da to nije istina jer isti proizvodi nisu u nadležnosti ovoga Zakona. Također, mali proizvođači, ekološki proizvođači, hobisti, vrtlari i sl. po ovom Zakonu neće imati nikakvih obveza ili nameta u smislu proizvodnje vlastitog sjemena za vlastite potrebe.

Stoga, naglašavamo kako smatramo da nema nikakve bojazni da naši mali proizvođači neće moći proizvoditi vlastito sjeme i proizvode (domaća rajčica, paprika, salata, matovilac…) i to bez obveze prijave i dorade sjemena svojih starih sorti. Isto tako, jasno je da predmetni Zakon ne donosi nova ograničenja u odnosu na stari Zakon iz ovog konkretnog područja.

Hvale vrijedna je intencija što se ovim Prijedlogom Zakona otvara dodatna mogućnost ukoliko pojedinci žele komercijalizirati sjeme starih sorata (staviti na tržište certificirano sjeme).

Vjerujemo da će sve bojazni, komentari ili kritike koje se mogu čuti tijekom ovog razdoblja biti dodatno pojašnjeni i na koncu definirane kroz Pravilnike. Ministarstvo je većinu primjedbi već objasnilo upravo na ovaj način kako i mi ovdje govorimo.

Predlažemo Ministarstvu da se paralelno s procesom donošenja Zakona intenzivno radi i na pripadajućim pravilnicima kako bi „cijeli paket“ odmah po donošenju bio što prije operativan. Stojimo na raspolaganju za sav potreban angažman pri ovome.

Na kraju, još jednom izražavamo potporu Zakonu jer u njemu vidimo poboljšanje našega sustava i nove mogućnosti te stojimo na raspolaganju za suradnju svim Institucijama.

 

Posted in .