Vlasulja livadna – Zelena Dolina

Najbolja Kombinacija Kvalitete I Prinosa Zelene Mase

Karakteristike:

• Cvat: rastresita metlica
• Vegatacija: srednje rana
• Visina: 100 – 120 cm
• List: Dugacak, travozelen, mesnat i socan
• Otpornost: Na zimu i bolesti
• Masa 1000 zrna: 2,0 g
• Prinos zelena mase u prosjeku: 70 – 100 t/ha
• Sirovi probavljivi proteini u zelenoj masi: 2,38%
• Škrobni evivalenti u zelenoj masi: 13,80%
• Prinos sijena s 15% vlage: 20 – 28 t/ha
• Korištenje: Ispaša, košnja, silaža, sijeno, zelena masa, kao komponenta DTS-a
• Rok sjetve: rano proljece, kasno ljeto
• Norma sjetve: 35 kg/ha

 

NAZIVOPIS I KARAKTERISTIKE
DJETELINE
Crvena djetelina - Nada
Odličnog Prinosa I Na Težim I Kiselijim Tlima
• Vegatacija: srednje rana
• Visina: 90 cm
• List: Krupan, zelen s trokutastom bijelom pjegom
• Otpornost: na zimu, bolesti, polijeganje
• Masa 1000 zrna: 1,7 g
• Prinos zelena mase u prosjeku: 50-60 t/ha
Lucerna - Mirna
Visokog prinosa zelene mase i bjelančevina
• Vegatacija: srednje rana
• Visina: 90 – 110 cm
• List: krupan, zelene boje
• Otpornost: na zimu, sušu, bolesti, polijeganje
• Masa 1000 zrna: 1,8 – 2,2 g
• Prinos zelena mase u prosjeku: 64,0 – 111,2 t/ha
Lucerna - Posavina
Bogata bjelančevinama I mineralima
• Vegatacija: srednje rana
• Visina: 80 – 100 cm
• List: krupan, obrnuto jajast
• Otpornost: na zimu, sušu, bolesti, polijeganje
• Masa 1000 zrna: 1,8 – 2,2 g
• Prinos zelena mase u prosjeku: 60,0 – 100,0 t/ha
DTS – Djetelinsko travna smjesa
Savršena kombinacija za vrhunski prinos
• Visok prinos zelene mase (70 – 80t/ha)
• Odlicna regeneracija nakon korištenja
• Visok udio lista
• Otpornost na bolesti, štetnike i zimu
• Dugotrajno i raznoliko korištenje
• Rok sjetve : Rano proljeće, kasno ljeto
TRAVE
Engleski ljulj - Šampion
Trava vrhunske kvalitete i prinosa
• Vegatacija: srednje rana
• Visina: 50 – 70 cm
• List: Izrazito travo-zelene boje, socan i sjajan
• Otpornost: na zimu, bolesti
• Masa 1000 zrna: 2,0 g
• Prinos zelena mase u prosjeku: 60 t/ha
Klupcasta oštrica - B-15
Trava vrlo dobre kvalitete, stabilnog prinosa i u sušnim uvjetima
• Vegatacija: Srednje rana
• Visina: 100 – 125 cm
• List: Krupan, sivozelene boje
• Otpornost: Na zimu, sušu, polijeganje i bolesti
• Masa 1000 zrna: 0,7 – 1,25 g
• Prinos zelena mase u prosjeku: 85 – 95 t/ha
Macji repak - B-10
Odlična trava visoke kvalitete i ješnosti s izraženom otpornosti prema niskim temperaturama
• Vegatacija: kasna
• Visina: 80 – 100 cm
• List: sivozelen
• Otpornost: Na zimu, polijeganje i bolesti
• Masa 1000 zrna: 07 – 1,0 g
• Prinos zelena mase u prosjeku: 70 – 85 t/ha
Talijanski ljulj - Mir
Vrhunski prinos zelene mase odlične kvalitete
• Vegatacija: srednje rana
• Visina: 90 – 110 cm
• List: dugacak, žutozelene boje
• Otpornost: na zimu i bolesti
• Masa 1000 zrna: 3,8 – 4,5 g
• Prinos zelena mase u prosjeku: 80 – 140 t/ha
Vlasulja livadna - Zelena Dolina
Najbolja kombinacija kvalitete i prinosa zelene mase
• Vegatacija: srednje rana
• Visina: 100 – 120 cm
• List: Dugacak, travozelen, mesnat i socan
• Otpornost: Na zimu i bolesti
• Masa 1000 zrna: 2,0 g
• Prinos zelena mase u prosjeku: 70 – 100 t/ha
Vlasulja nacrvena - KORANA
Višenamjenska kvalitetna trava odlične otpornosti
• Vegatacija: Srednje rana
• Visina: 50 – 60 cm
• List: Uzak, sivozelen
• Otpornost: Na zimu, sušu, polijeganje i bolesti
• Masa 1000 zrna: 1,4 g
• Prinos zelena mase u prosjeku: 60 t/ha
Vlasulja trstikasta - B-18
Kvalitetna trava vrhunske otpornosti
• Vegatacija: Srednje rana
• Visina: 120 cm
• List: Krupan, zelene boje
• Otpornost: Na zimu, sušu, polijeganje i bolesti
• Masa 1000 zrna: 4,2 g
• Prinos zelena mase u prosjeku: 100 t/ha
GRAŠAK
Ozimi stocni grašak – OZIMI ŠAMPION
Šampion prinosa i kvalitete
• Visina od 150 – 200cm
• Otporan na zimu
• Prinos zelene mase od 50 – 70t/ha i više (u smjesi)
• Visok sadržaj proteina i energije
• Raznoliko korištenje
• Zahvalan za proizvodnju s visokim i stabilnim prinosima zelene mase i zrna
Ozimi stocni grašak - MAKSIMIRSKI RANI
Za rano korištenje vrhunske krme
• Visok prinos zelene mase (60 – 70t/ha, u smijesi)
• Visok postotak proteina u zelenoj masi (2,5 – 3%)
• Visok sadržaj ugljikohidrata u zelenoj masi (11%)
• Raznoliko korištenje
• Rok sjetve : Kraj 9 mjeseca, sredina 10 mjeseca
• Norma sjetve: 80 – 120 kg/ha
Jari stocni grašak
Za visok prinos zrna odlične kvalitete
• Vegetacija : vrlo rana do rana
• Sirovi proteini u zelenoj masi, % : 2 – 2,5
• Sirovi proteini u zrnu, % : 18,5 – 24
• Ugljikohidrati u zelenoj masi, % : 11,3
• Ugljikohidrati u zrnu, % : 72,2
• Suha tvar u zelenoj masi, % : 19,2