Lucerna – Posavina

Bogata Bjelančevinama I Mineralima

Karakteristike:

• Cvat: grozdast
• Vegatacija: srednje rana
• Visina: 80 – 100 cm
• List: krupan, obrnuto jajast
• Otpornost: na zimu, sušu, bolesti, polijeganje
• Masa 1000 zrna: 1,8 – 2,2 g
• Prinos zelena mase u prosjeku: 60,0 – 100,0 t/ha
• Sirovi probavljivi proteini u zelenoj masi: 2,92%
• Škrobni evivalenti u zelenoj masi: 11%
• Prinos sijena s 15% vlage: 15 – 25 t/ha
• Korištenje: zelena masa, sjenaža, sijeno,dehidracija
• Rok sjetve: rano proljece, kasno ljeto
• Norma sjetve: 25 kg/ha

 

 

NAZIVOPIS I KARAKTERISTIKE
DJETELINE
Crvena djetelina - Nada
Odličnog Prinosa I Na Težim I Kiselijim Tlima
• Vegatacija: srednje rana
• Visina: 90 cm
• List: Krupan, zelen s trokutastom bijelom pjegom
• Otpornost: na zimu, bolesti, polijeganje
• Masa 1000 zrna: 1,7 g
• Prinos zelena mase u prosjeku: 50-60 t/ha
Lucerna - Mirna
Visokog prinosa zelene mase i bjelančevina
• Vegatacija: srednje rana
• Visina: 90 – 110 cm
• List: krupan, zelene boje
• Otpornost: na zimu, sušu, bolesti, polijeganje
• Masa 1000 zrna: 1,8 – 2,2 g
• Prinos zelena mase u prosjeku: 64,0 – 111,2 t/ha
Lucerna - Posavina
Bogata bjelančevinama I mineralima
• Vegatacija: srednje rana
• Visina: 80 – 100 cm
• List: krupan, obrnuto jajast
• Otpornost: na zimu, sušu, bolesti, polijeganje
• Masa 1000 zrna: 1,8 – 2,2 g
• Prinos zelena mase u prosjeku: 60,0 – 100,0 t/ha
DTS – Djetelinsko travna smjesa
Savršena kombinacija za vrhunski prinos
• Visok prinos zelene mase (70 – 80t/ha)
• Odlicna regeneracija nakon korištenja
• Visok udio lista
• Otpornost na bolesti, štetnike i zimu
• Dugotrajno i raznoliko korištenje
• Rok sjetve : Rano proljeće, kasno ljeto
TRAVE
Engleski ljulj - Šampion
Trava vrhunske kvalitete i prinosa
• Vegatacija: srednje rana
• Visina: 50 – 70 cm
• List: Izrazito travo-zelene boje, sočan i sjajan
• Otpornost: na zimu, bolesti
• Masa 1000 zrna: 2,0 g
• Prinos zelena mase u prosjeku: 60 t/ha
Klupčasta oštrica - B-15
Trava vrlo dobre kvalitete, stabilnog prinosa i u sušnim uvjetima
• Vegatacija: srednje rana
• Visina: 100 – 125 cm
• List: Krupan, sivozelene boje
• Otpornost: Na zimu, sušu, polijeganje i bolesti
• Masa 1000 zrna: 0,7 – 1,25 g
• Prinos zelena mase u prosjeku: 85 – 95 t/ha
Mačji repak - B-10
Odlična trava visoke kvalitete i ješnosti s izraženom otpornosti prema niskim temperaturama
• Vegatacija: kasna
• Visina: 80 – 100 cm
• List: sivozelen
• Otpornost: Na zimu, polijeganje i bolesti
• Masa 1000 zrna: 0,7 – 1,0 g
• Prinos zelena mase u prosjeku: 70 – 85 t/ha
Talijanski ljulj - Mir
Vrhunski prinos zelene mase odlične kvalitete
• Vegatacija: srednje rana
• Visina: 90 – 110 cm
• List: dugačak, žutozelene boje
• Otpornost: na zimu i bolesti
• Masa 1000 zrna: 3,8 – 4,5 g
• Prinos zelena mase u prosjeku: 80 – 140 t/ha
Vlasulja livadna - Zelena Dolina
Najbolja kombinacija kvalitete i prinosa zelene mase
• Vegatacija: srednje rana
• Visina: 100 – 120 cm
• List: Dugačak, travozelen, mesnat i sočan
• Otpornost: Na zimu i bolesti
• Masa 1000 zrna: 2,0 g
• Prinos zelena mase u prosjeku: 70 – 100 t/ha
Vlasulja nacrvena - KORANA
Višenamjenska kvalitetna trava odlične otpornosti
• Vegatacija: srednje rana
• Visina: 50 – 60 cm
• List: Uzak, sivozelen
• Otpornost: Na zimu, sušu, polijeganje i bolesti
• Masa 1000 zrna: 1,4 g
• Prinos zelena mase u prosjeku: 60 t/ha
Vlasulja trstikasta - B-18
Kvalitetna trava vrhunske otpornosti
• Vegatacija: srednje rana
• Visina: 120 cm
• List: krupan, zelene boje
• Otpornost: na zimu, sušu, polijeganje i bolesti
• Masa 1000 zrna: 4,2 g
• Prinos zelena mase u prosjeku: 100 t/ha
GRAŠAK
Ozimi stočni grašak – OZIMI ŠAMPION
Šampion prinosa i kvalitete
• Visina od 150 – 200 cm
• Otporan na zimu
• Prinos zelene mase: 50 – 70 t/ha i više u smjesi
• Visok sadržaj proteina i energije
• Raznoliko korištenje
• Zahvalan za proizvodnju s visokim i stabilnim prinosima zelene mase i zrna
Ozimi stočni grašak - MAKSIMIRSKI RANI
Za rano korištenje vrhunske krme
• Visok prinos zelene mase: 60 – 70 t/ha, u smijesi
• Visok postotak proteina u zelenoj masi: 2,5 – 3%
• Visok sadržaj ugljikohidrata u zelenoj masi: 11%
• Raznoliko korištenje
• Rok sjetve : Kraj 9 mjeseca, sredina 10 mjeseca
• Norma sjetve: 80 – 120 kg/ha
Jari stočni grašak
Za visok prinos zrna odlične kvalitete
• Vegetacija: vrlo rana do rana
• Sirovi proteini u zelenoj masi: 2,0 – 2,5%
• Sirovi proteini u zrnu: 18,5 – 24%
• Ugljikohidrati u zelenoj masi: 11,3%
• Ugljikohidrati u zrnu: 72,2%
• Suha tvar u zelenoj masi: 19,2%