Podmjera 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“

Ulaganje u nabavu opreme i mehanizacije za očuvanje biljnih genetskih izvora

NAZIV  PROJEKTA

Podmjera 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“

Ulaganje u nabavu opreme i mehanizacije za očuvanje biljnih genetskih izvora

OPIS,  CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Ovim projektom Bc Institut, d.d. sudjeluje u provedbi šest aktivnosti unutar radne skupine Žitarice i kukuruz u sklopu Podmjere 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ – Ulaganje u nabavu opreme i mehanizacije za očuvanje biljnih genetskih izvora.

U okviru prve aktivnosti koja obuhvaća prikupljanja i/ili pribavljanje biološkog i/ili genetskog materijala, uspostavljanje baze podataka, vođenje evidencije u sklopu baze podataka te upravljanje dokumentima i informacijama cilj je uspostaviti vođenje evidencije o primkama u sklopu baze podataka, upravljanje dokumentima i informacijama – analiza, uređivanje i statistička obrada rezultata vezanih uz karakterizaciju i regeneraciju primki, priprema godišnjih izvješća, komunikacija i razmjena podataka. Sudjelovanje članova radne skupine žitarice i kukuruz na 16. međunarodnom kongresu Oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo u okviru aktivnosti informiranje i vidljivost rezultata, te publikacija 3 rada u međunarodnim časopisima citiranima u WOS bazi.

Povezani troškovi: Troškovi kupnje multifunkcijskog printera (400,00 EUR), sudjelovanje na kongresu (1.000,00 EUR), publikacija radova u WOS-u (7.200,00 EUR).

 

U okviru druge aktivnosti koja obuhvaća obradu i pohranu biološkog i/ili genetskog materijala(npr. čišćenje, sušenje, pakiranje, skladištenje), skladištenje biološkog i / ili genetskog materijala po metodologiji koja odgovara uzorku planira se čišćenje, sušenje, pakiranje i skladištenje primki pšenice iz pokusa kao i sjemena kukuruza i strnih žitarica iz umnažanja.

Povezani troškovi: Troškovi kupnje hladnjaka/zamrzivača (500,00 EUR), uređaja za vakumiranje uzoraka (500,00 EUR).

 

U okviru treće aktivnosti koja obuhvaća obradu i kategorizaciju biološkog i / ili genetskog materijala (npr. taksonomska analiza, vanjska karakterizacija, genetski profili, fenotipske karakteristike, određivanje udjela praznih ili zaraženih sjemenki); ispitivanje održivosti biološkog i / ili genetskog materijala planira se provedba komparativnog poljskog pokusa sa 191 primkom ozime pšenice upisane u CPGRD bazu iz kolekcija svih uključenih institucija radi usporedbe identiteta primki. Planirano je određivanje datuma klasanja, visine biljke s klasom, utvrđivanje vlage zrna, sadržaja proteina u zrnu, mase 1000 zrna i hektolitarske mase na svim primkama. Nadalje planira se sjetva (jesen 2023.) poljskog pokusa sa 191 primkom ozime pšenice              upisanim u CPRGD bazu koje su stvarane kroz prijašnje oplemenjivačke programe te u različitim vremenskim periodima bile značajno zastupljene u proizvodnji pšenice u RH kao dio multilokacijskih pokusa radi opisa i procjene svojstava.

Povezani troškovi: Kupnja vlagomjera (6.600,00 EUR), kupnja dvije digitalne vage (1.000,00 EUR), kupnja brojača sjemena (6.000,00 EUR), studentski servis (2.000,00 EUR).

 

U okviru četvrte aktivnosti pod nazivom regeneracija biološkog i/ili genetskog materijala plan je izvršiti sjetvu poljskih pokusa radi umnažanja 35 primki kukuruza u svrhu distribucije zainteresiranim poljoprivrednim proizvođačima (on farm očuvanje). U sklopu ove aktivnosti plan je obaviti i križanje 35 primki kukuruza s dva testera radi proizvodnje test-križanaca, koji će se sijati naredne godine u pokusu za procjenu heterotičnog potencijala primki. Pristupiti će si i umnažanju 26 primki ozime pšenice, jedne primke ozime pšenoraži, jedne primke jarog ječma i jedne primke jare zobi za održavanje osnovne kolekcije i u svrhu pohrane u globalnu riznicu Svalbard. Na svim primkama planira se određivanje klijavosti sjemena.

Povezani troškovi: Kupnja tanjurače (16.000,00 EUR), kupnja valjka (11.500,00 EUR), studentski servis (2.000,00 EUR).

 

U okviru pete aktivnosti koja obuhvaća kupnju opreme za uzorkovanje, prijevoz, pripremu i pohranu biološkog i/ili genetskog materijala, te regeneraciju plan je nabaviti sušionik, termostat s hlađenjem i komoru za rast biljaka koji čine opremu za analizu klijavosti primki iz umnažanja za osnovnu kolekciju i sjemena za Svalbard radi pohrane u globalnu riznicu.

Planirana kupnja sušionika (2.200,00 EUR), termostata s hlađenjem (8.200,00 EUR) i komore za rast biljaka (11.000,00 EUR) koji čine opremu za analizu klijavosti primki iz umnažanja za osnovnu kolekciju i sjemena za Svalbard radi pohrane u globalnu riznicu.

 

U okviru šeste aktivnosti koja obuhvaća kupnju laboratorijske opreme za genetičko i fenotipsko  karakteriziranje  biološkog i / ili genetskog materijala , te identifikaciju i validaciju roditeljskog podrijetla pojedinaca na molekularnoj razini (testiranje očinstva) u planu je nabava opreme za čišćenje i doradu sjemena.

Kupnja opreme za čišćenje i doradu sjemena (11.000,00 EUR).

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU

Iznos u eurima Iznos u kunama*
Vrijednost projekta: 87.200,00 EUR 657.008,40 KN
Prihvatljivi troškovi: 87.100,00 EUR 656.254,95 KN
Iznos sufinanciranja HR: 13.065,00 EUR 98.438,24 KN
Iznos sufinanciranja EU: 74.035,00 EUR 557.816,71 KN

*Fiksni tečaj konverzije je 7,53450.

 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

Od 26. svibnja 2023. do 31. prosinca 2023.

UKUPNO TRAJANJE PROJEKTA U MJESECIMA

7 mjeseci.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA

Dr. sc. Ivica Ikić, Predsjednik Uprave

e-mail: bc-uprava@bc-institut.hr

 

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Bc Institut, d.d.

Izradu ove Internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za ruralni razvoj