M4.1.1-13.; “Ulaganje u opremanje i modernizaciju, te ugradnja opreme za doradu sjemena i nabavka mehanizacije”

NAZIV  PROJEKTA

M4.1.1-13.; “Ulaganje u opremanje i modernizaciju, te ugradnja opreme za doradu sjemena i nabavka mehanizacije”

OPIS,  CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Cilj ovog projekta je (i) automatizacija i modernizacija sustava dorade, pakiranja i paletizacije kako sjemenskog materijala kao sirovine tako i sjemena kao gotovog proizvoda hibrida i sorata koje Bc Institut plasira na domaće i inozemna tržišta.

Nadalje ovaj projekat ima za cilj modernizaciju (ii) specijalizirane mehanizacije u oplemenjivačkim programima kukuruza i strnih žitarica te (iii) poljoprivredne mehanizacije u reprodukciji sjemena ratarskih kultura.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU

Vrijednost projekta: 7.393.786,29 kuna

Prihvatljivi troškovi: 7.393.784,93 kuna

Iznos sufinanciranja EU:  3.757.800,00 kuna

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

Od 10.08.2022. do 10.08.2024..

UKUPNO TRAJANJE PROJEKTA U MJESECIMA

24 mjeseci.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA

Dr. sc. Ivica Ikić, Predsjednik Uprave

e-mail: bc-uprava@bc-institut.hr

 

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Bc Institut, d.d.

Izradu ove Internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za ruralni razvoj