Bc Institut, d.d. kao znanstveno istraživačka institucija djeluje 125 godina razvijajući oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo ratarskih kultura kao svoju osnovnu djelatnost.

Bc Institut, d.d. sa svojim znanstveno-istraživačkim djelovanjem počinje na lokaciji Botinec u Zagrebu. Strpljivim i stručnim radom tijekom godina razvija programe oplemenjivanja strnih žitarica i krmnog bilja te program oplemenjivanja i selekcije linijskih hibrida kukuruza. Program oplemenjivanja strnih žitarica i krmnog bilja odvija se na lokaciji Botinec, dok se oplemenjivanje i selekcija kukuruza odvija na lokaciji Rugvica pored Dugog Sela. Na lokaciji Rugvica također djeluje kemijski i analitički laboratorij sjemena s ciljem podrške i osiguravanja egzaktnih podataka utemeljenih na znanstvenim spoznajama u polju biotehničkih znanosti.

Pridruživanjem Republike Hrvatske zajednici ujedinjenih zemalja Europe otvaraju se i mogućnosti financiranja istraživačkih i razvojnih projekata iz strukturnih i investicijskih fondovima Europske Unije. Bc Institut, d.d. kao istraživačka istitutcija konstantno prati zbivanja na polju oplemenjivanja bilja i sjemenarstva ratarskih kultura te svoje znanstveno-istraživačke i razvojno-investicijske projekte dijelom sufinancira dostupnim sredstvima Europske Unije.

Informiranje i vidljivost jedna je od značajnih smjernica strukturnih i investicijskih fondova Europske Unije, te Vam ovim putem omogućujemo upoznavanje sa svim projekatima koje je  Bc Instituta, d.d. sufinancirao sredstvima Europske Unije.