DISTRIBUCIJA

Distribuciju naših proizvoda obavljamo iz vlastitih centara za doradu sjemena te s lokacija naših ugovornih partnera.