NASLOVNICA / DISTRIBUCIJA / Hrvatska

Komercijalni sektori

Boris Rajković

dipl. ing. agr.

Direktor komercijalnog sektora
član Uprave

Mob: 091/600-3215

Tel: 01/2781-521

E-mail: boris.rajkovic@bc-institut.hr

Vjekoslav Horvat

dipl. ing. agr.

Komercijalni predstavnik, Koprivnica

Mob: 098/981-2776

E-mail: horvat-bcinstitut@net.hr

Ljiljana Turek

dipl. ing. agr.

Komercijalni predstavnik, Koprivnica

Mob: 098/980-2382

Tel/Fax: 048/638-380

E-mail: ljiljana.turek@bc-institut.hr

Zoran Kurtović

dipl. ing. agr.

Komercijalni predstavnik
Bc Dorada sjemena, Slatina

Mob: 098/980-2352

Tel: 033/401-071

Fax: 033/401-070

E-mail: zoran.kurtovic@bc-institut.hr

Aleksandra Ćevid

dipl. ing. agr.

Komercijalni predstavnik, Zagreb

Mob: 098/208-733

Tel: 01/278-1500

Fax: 01/485-4080

E-mail: aleksandra.cevid@bc-institut.hr

Goran Pocrnić

dipl. ing. agr.

Direktor - Bc Agroslavonija d.d., Osijek

Mob: 098/980-2384

Tel: 031/297-380

Fax: 031/297-161

E-mail: goran.pocrnic@bc-institut.hr

Tome Škoro

Komercijalni predstavnik, Zagreb

Mob: 098/981-2775

E-mail: tome.skoro@bc-institut.hr

LOKACIJE Bc INSTITUTA

DORADA SJEMENA RUGVICA

Dugoselska 7, Rugvica

DORADA SJEMENA SLATINA

Vladimira Nazora 55, Slatina

Bc AGROSLAVONIJA

Ulica Jablanova 1, Osijek

PREDSTAVNIŠTVO KOPRIVNICA

Đelekovečka 25, Koprivnica

Promotori

Jasminka Pavlić

dipl. ing. agr.

Zagreb, Karlovac

Mob: 099/311-7006

E-mail: jasminka.pavlic@bc-institut.hr

Dean Hunjadi

dipl. ing. agr.

Varaždin, Međimurje

Mob: 099/239-1568

E-mail: dean.hunjadi@bc-institut.hr

Martina Horvat

dipl. ing. agr.

Podravina, Prigorje

Mob: 099/239-1586

E-mail: martina.horvat@bc-institut.hr

Mario Čevizović

dipl. ing. agr.

Podravina, Bilogora

Mob: 099/703-1934

E-mail: mario.cevizovic@bc-institut.hr

Josip Galić

dipl. ing. agr.

Osijek, Baranja

Mob: 099/311-7017

E-mail: josip.galic@bc-institut.hr

Ante Strunje

ing. agr.

Istočna Hrvatska

Mob: 099/311-7004

E-mail: ante.strunje@bc-institut.hr

Krešimir Ciprić

ing. agr.

Brodska Posavina, Požeština

Mob: 091/633-3010

E-mail: kresimir.cipric@bc-institut.hr

Emica Brkić

dipl. ing. agr.

Daruvar, Lipik, Pakrac

Mob: 099/219-0502

E-mail: emica.brkic17@gmail.com

Ana Gajger

dipl. ing. agr.

Zagorje

Mob: 091/604-7641

E-mail: ana.gajger@gmail.com

Sanja Smrček

dipl. ing. agr.

Moslavina

Mob: 091/604-7640

E-mail: sanja33@windowslive.com